Palliatieve Zorg  thumbnail

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
6 min read

Tot die conclusie komt Isadora Lopes Alves in haar promotieonderzoek. Als het onderzoek in de klinische praktijk wordt toegepast, heeft dat grote gevolgen voor patiënten. basiscursus palliatieve zorg. Iedereen die wel eens een PET-scan heeft ondergaan, weet dat zo’n scan twee tot drie uur in beslag kan nemen. PET-scans worden gebruikt om kanker op te sporen, maar ook voor andere ziektes zoals Parkinson, dementie of sommige hart- en vaatziekten worden ze ingezet

Zo’n kwantitatieve analyse krijgen artsen door wiskundige modellen te gebruiken, gebaseerd op farmacokinetische analyse, dat wil zeggen op de analyse van de manier waarop het lichaam lichaamsvreemde stoffen (zoals tracers) opneemt, verwerkt en uitscheidt. Deze wiskundige modellen zijn echter niet geschikt voor alle situaties, en het ontwikkelen van optimale modellen is nog niet zo gemakkelijk.Lopes Alves onderzocht in haar proefschrift de uitdagingen en mogelijkheden voor de kwantificatie van PET-hersenscans. Ze keek daarbij onder andere naar het verkorten van de scantijd. basiscursus palliatieve zorg. Dat bleek mogelijk door twee opeenvolgende PET-hersenscans van ieder tien minuten uit te voeren en door de gegevens die dat opleverde vervolgens te gebruiken in twee nieuwe wiskundige modellen

Het onderzoek laat zien dat de kloof tussen korte scans en kwantificeerbare PET-beelden heel goed overbrugd kan worden. basiscursus palliatieve zorg. Isadora Lopes Alves (1990) studeerde Health/Medical Physics (BSc) aan de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brazilië). Zij verrichtte haar promotieonderzoek binnen onderzoeksinstituut BCN-BRAIN van het Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming

De titel van haar proefschrift is: “Challenges and opportunities in quantitative brain PET imaging”. Bron: RUG Matige dikkerds leven even lang als mensen met een normaal gewicht. Maar ze leven aanzienlijk langer met beperkingen. Alleen ernstige zwaarlijvigheid (een BMI van 35 of meer) verhoogt sterfte. basiscursus palliatieve zorg. Dat blijkt uit onderzoek van demograaf Mieke Reuser

Wat Is Palliatieve Zorg?

Reuser: "Wie oud wil worden, hoeft niet te gaan lijnen. Wie gezond oud wil worden, moet wél op zijn BMI letten." In de twintigste eeuw is de levensverwachting in West-Europa, de Verenigde Staten en Japan met ongeveer dertig jaar toegenomen. De laatste decennia is deze winst vooral te danken aan lagere sterfte op hoge leeftijd.

Maar hebben we ook veel meer "goede jaren", jaren zonder ziekten en beperkingen? Daarnaar was, gek genoeg, nog niet veel onderzoek gedaan - basiscursus palliatieve zorg. Demograaf Mieke Reuser van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) analyseerde de gegevens uit de Amerikaanse Health and Retirement Study van zo"n 30.000 Amerikanen, van wie de gezondheid tussen 1992 en 2004 nauwkeurig gevolgd werd

Aangezien het percentage mensen met ernstige zwaarlijvigheid relatief klein is, zelfs in de Amerikaanse situatie, is het effect op de levensverwachting van de totale bevolking gering - basiscursus palliatieve zorg. Mieke Reuser: "De VS bieden een blik in onze eigen toekomst. Ook in Europa worden we steeds dikker, maar we worden er niet minder oud om

Willen we de zorg betaalbaar houden, dan moeten we overgewicht en zwaarlijvigheid tegengaan." Uit het onderzoek blijkt verder dat hoger opgeleiden langer leven, en minder lang lijden onder fysieke en cognitieve beperkingen. basiscursus palliatieve zorg. Hoogopgeleide mannen van 55 jaar oud leven gemiddeld nog 1,1 jaar met cognitieve beperkingen, laagopgeleide mannen 2,7 jaar

Dit onderzoek bevestigt de hypothese van de "cognitieve reserve", die stelt dat hoogopgeleiden cognitief verval en geheugenverlies langer kunnen uitstellen, door schade aan de hersenen beter te compenseren (basiscursus palliatieve zorg). De hypothese stelt dat zodra hoogopgeleiden de grens van klinische dementie hebben bereikt, het stadium van aftakeling van de hersenen verder gevorderd is en ze sneller zullen overlijden dan laagopgeleiden

Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Dit blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Maartje Kester van VUmc - basiscursus palliatieve zorg. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Internationale Alzheimer’s Association Conferentie 2015 in Washington DC. ‘Mijn collega’s en ik hebben gevonden dat neurogranine mogelijk kan helpen bij het diagnosticeren, voorspellen en monitoren van de ziekte van Alzheimer’, zegt dr. Maartje Kester

Daarnaast kan mogelijk het beloop en de voortgang van de ziekte met dit eiwit beter gevolgd worden. Dit kan bijdragen aan het beter begrijpen van de ziekte van Alzheimer (basiscursus palliatieve zorg). Het onderzoek is gedaan bij drie verschillende Nederlandse patiëntengroepen, in totaal 162 mensen. Een groep patiënten zonder medische afwijkingen, een groeppatiënten met tekenen van een milde cognitieve achteruitgang (MCI) en patiënten met de ziekte van Alzheimer

Zo kregen zij twee keer een ruggenprik om hersenvocht af te nemen, waarbij het eiwit neurogranine is gemeten. Daarnaast werden er geheugentesten afgenomen. Het eiwit neurogranine is waarschijnlijk betrokken bij de communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen - basiscursus palliatieve zorg. Uit het onderzoek blijkt dat het gehalte van het eiwit neurogranine in het hersenvocht hoger is bij patiënten met Alzheimer, dan bij mensen zonder deze aandoeningBij de MCI-patiënten met een hogere neurograninewaarde was er ook een hogere kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer, dan bij patiënten met MCI met een lagere waarde. Het onderzoek van Maartje Kester is onderwerp van een van de 21 presentaties van het VUmc Alzheimercentrum tijdens de Internationale Alzheimer’s Association Conferentie in Washington van 18 tot en met 23 juli 2015.

Bekijk rechts de presentatie van Charlotte Teunissen. Charlotte is wetenschappelijk onderzoeker en hoofd van het neurochemisch laboratorium en de biobank van VUmc. Tijdens het Internationale Alzheimer’s Association Conferentie presenteerde zij het onderzoek. basiscursus palliatieve zorg. Een op de vijf 65-plussers drinkt meer dan het voorgeschreven maximum van zeven glazen alcohol per week. Dat zegt onderzoekster S

Palliatieve Zorg Vacatures

Bovendien combineert 81,3 procent van de 65-plussers alcohol met geneesmiddelen. Het risico op gezondheidsklachten door alcoholgebruik is voor ouderen hoger. Hun lichaam verdraagt alcohol minder goed, doordat de lever- en nierfunctie afneemt. Ook hebben ouderen minder lichaamsvocht. Hierdoor neemt het gevaar van alcoholvergiftiging toe - basiscursus palliatieve zorg. Ook lopen ze meer risico op vallen en verergert overmatig alcoholgebruik ouderdomskwalen als geheugenproblemen, diabetes en hoge bloeddruk

Bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer speelt het STOX1A-eiwit een grotere rol dan eerder gedacht. Dit eiwit draagt bij aan de vorming en ophoping van het Tau-eiwit - basiscursus palliatieve zorg. Dat laatste eiwit heeft een directe relatie met de ziekte van Alzheimer. Aldus promovendus Daan van Abel die ook een aantal nieuwe inzichten heeft gevonden die de algemene functie van het STOX1A-eiwit in de hersenen verduidelijken

Daan van Abel deed onderzoek naar het ziekteproces van de late vorm van de ziekte van Alzheimer. Deze meest voorkomende vorm van dementie uit zich door achteruitgang in cognitieve functies zoals geheugen en spraak. De oorzaken van het ontstaan van de ziekte zijn nog steeds onduidelijk. basiscursus palliatieve zorg. We weten wel dat het verloop van de ziekte wordt gekenmerkt door de ophoping van twee eiwitten: het amyloid-? (A?) eiwit en het Tau-eiwit

Van Abel keek naar de rol van het STOX1A-eiwit. In zijn studie is naar voren gekomen dat het STOX1A-eiwit bovendien ook betrokken is bij de vorming en ophoping van het Tau-eiwit - basiscursus palliatieve zorg. Vervolgonderzoek kan belangrijke informatie geven over hoe het STOX1A-eiwit zich gedraagt in de hersenen van patiënten met de late vorm van de ziekte van AlzheimerVUmc en de VU hebben samen een nieuwe elektronenmicroscoop in gebruik genomen: de VU/VUmc EM-faciliteit. Het apparaat stelt onderzoekers in staat om de processen in cellen beter te volgen en dus ook te zien wat er misgaat. basiscursus palliatieve zorg. Daaruit volgt meer begrip over zeer uiteenlopende ziektes als dementie, kanker en hart- en vaatziekten

Latest Posts

United Consumers Tankpas

Published Jul 16, 24
7 min read

Bp Tankpas Waar Tanken

Published Jun 15, 24
7 min read

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
6 min read